Samarbeta bättre på distans

Jag har under flera år följt Collaboration Superpowers och köpte Lisetts bok Work together from anywhere redan 2019. Under pandemin använde jag flera av guiderna där och fick mycket inspiration av nyhetsbrev och hemsida där nästan allt material finns tillgängligt gratis.

I februari valde jag att gå med i communityn kring CS för att kunna ta del av mer material och även kunna hålla deras workshops.

Nu kan jag alltså hålla de mycket interaktiva workshops som finns, så om man är intresserad av en är det bara att höra av sig. Ibland är det enklare att ta till sig material när man fått testa på det själv i en workshop driven av någon annan.

  • Hybrid Team Collaboration
  • Connected Hybrid Leader
  • Work Together Anywhere Workshop

Stick(a) ut(e)

I samarbete med Annika på Ut&Insikter körde jag ett event i slutet av maj som vi kallade Stick(a) ut(e). Planen var att sticka vid en lägereld och snacka om hållbarhet.

Vädret höll dock inte med om en lägereld så vi hoppade över det pga risken för skogsbrand.

Vi fick en väldigt fin eftermiddag med både stickning och prat om hållbarhet. Vi använde metoden Lean Coffee för att ta fram ämnen och bestämma i vilken ordning vi skulle prata om dem. Tiden gick på tok för snabbt på alla sätt så min känsla var att det här behöver vi göra fler gånger!

Tar med mig många tankar kring hållbarhet. Hur det finns hållbarhet på så många nivåer, och att vi alla kan göra något men att det ofta behövs någon slags reflektion.